čtvrtek 18. února 2021

MANUÁL STUDENTA

 

1. Situace zadání na webu ateliéru

2. Seznam skupin

​​​​​​​Skupina 1 – A) Lanovka, C) Zastávka

Skupina 2 – B) Parkovací dům

3. Výuka 

Výuka bude probíhat ve dvou termínech – pondělí/čtvrtek
Pondělí - distanční výuka na TEAMS- Skupina 1 – A) Lanovka, C) Zastávka
Čtvrtek - distanční výuka na TEAMS - Skupina 2 – B) Parkovací dům

Podklady najdete na ateliérové cloudovém úložišti DISK GOOGLE. Odkaz byl odeslán každému na email. Zde najdete aktuální podklady, můžete zde umisťovat sdílené soubory mezi sebou.

Distanční výuka bude probíhat na TEAMS ve skupinách (nicméně by měli poslouchat všichni).

Harmonogram výuky (pondělí/čtvrtek):
výuka začíná v 16:00 hod, končí v 19:15

Buďte připojeni na TEAMS včas, jinak máte smůlu!!!
Členové skupiny jsou přítomni ať se poučí z jiných konzultací.

Pokud je vypsána na ten den přednáška, konzultace se konají po ní.

Kontaktní výuka do odvolání zrušena. 

Prezentace
budou jenom na TEAMS - všichni členové skupiny povinná účast !!!
Na prezentaci má každý max 3 min.

Přednášky
budou na TEAMS - povinná účast!!!

Odevzdávky prezentací
Odevzdávka prezentací bude nejpozději do začátku prezentace v daný den (16h) na ateliérový cloud DISK GOOGLE. 
Pozdější odevzdávka bude penalizována – TERMÍN JE SVATÝ. Pokud bude někdo nemocný apod., musí se předem omluvit.
Finální odevzdávka - dle situace s Covidem bude upřesněno později dle nařízení FA.

4. Hodnocení

Hodnocena bude:
Každá prezentace (nepřítomnost E), 2 x E = konec výuky v ateliéru
Kvalita architektury
Povinné prezentace
Aktivní účast na hodinách a prezentacích
Dodržování termínů

Finální hodnocení semestru
Celková známka je průměr z těchto známek + případný bonus (žulík) za mimořádný počin nebo případný (Černý Petr) za architektonický zločin

5. Harmonogram ateliéru

Etapy výuky:

   Etapa A – zadání

15.2.2021 - již je za námi
 

   Etapa B - urbanismus
    • 1. Přednáška – čtvrtek 18.2.2021 v 16:00 Analýza/problémová mapa/pyramida – doc. Ing. arch. R. Lampa
Prezentace I – čtvrtek 25.2.2021 v 16h – urbanismus – problémová mapa, pyramida priorit, SWOT analýza, analýza místa a analýza pozemku
 

   Etapa C – architektura

Cyklus přednášek Otvírání obzorů:
    • 2. Přednáška - pondělí 1.3.2021 v 16:00 Koncept – Ing. arch. M. Barla
    • 3. Přednáška – pondělí 1.3.2021 v 16:30 Jak začít navrhovat – hmotová studie - Ing. arch. J. Mackovič
    • 4. Přednáška - pondělí 1.3.2021 v 17:00 Domy, lanovky - Ing. arch. J. Mackovič
Cyklus přednášek Typologie domů:
    • 5. Přednáška - čtvrtek 4.3.2021 v 16:00 Polyfunkční dům dnes - doc. Ing. arch. Radek Lampa
    • 6. Přednáška - čtvrtek 4.3.2021 v 16:00 Parkovací dům - Ing. arch. J. Mackovič
    • 7. Přednáška - čtvrtek 11.3.2021 v 16:00 Vizuální metafory - doc. Ing. arch. Radek Lampa
Prezentace II - čtvrtek 18.3.2021
 v 16h - rozpracovanost projektu
Prezentace III - čtvrtek 15.4.2021
 v 16h - rozpracovanost projektu
 

   Etapa D - odevzdání

    • 8. Přednáška - čtvrtek 29.4.2021 v 16:00 Jak bude vypadat odevzdávka studenta a ateliéru - doc. Ing. arch. Radek Lampa
Prezentace IV – pondělí 10.5.2021
 v 16h - Draft
Ateliérový týden FA NONSTOP – 17.5. - 24.5.2021
Finální odevzdávka.- pondělí 24.5.2021 NEJPOZDĚJI do 12:00 hod!!!!

RL+MB+JM

Žádné komentáře:

Okomentovat