pátek 29. října 2021

Prezentace IV - Rozpracovanost projektu

1. skupina - pondělí 01.11.2021 v 14:15h
2. skupina - čtvrtek 04.11. 2021 v 14:15h

POVINNÝ ROZSAH:

1) Situace se zakresleným urbanistickým řešením (schematicky umístění staveb, vstupy, zeleň, zpevněné plochy, komunikace, náměstí, parkování apod.).

2) Představení konceptu stavby (schémata, kresby či jinou formou).

3) Půdorysy všech podlaží (barevně zvýrazněné rozmístěním funkcí v půdorysu a velikostmi v m2) Půdorys 1.NP bude s parterem...okolím (pozice hlavního vstupu, vjezd do garáží apod.).

4) 3D model (počítačové 3D řešení s vazbami na okolí) - bude zde řešený objekt, okolní budovy, komunikace apod., zkrátka všechny okolní stavby či vlivy na stavbu

5) Řezy - 1 až 2 (podélný a příčný). Příčný řez pozemkem bude od ulice až op vodní hladinu (+výškové kóty)

6) Minimálně 3 skici objektu a atmosféry, kterou tam cítíte...od ruky perspektiva z úrovně chodce.

RL + MB + JM

středa 13. října 2021

ŽLUTÉ LÁZNĚ 2021

Aktuální informace k průběhu semestru:

Manuál studenta

1. Situace zadání na webu ateliéru

2. Seznam skupin

1. skupina

 • Kušiak Max
 • Molitor Mikuláš
 • Badinský Marek
 • Farkasová Karina
 • Vintera David
 • Bartoň Lukáš
 • Koloničný Ondřej
 • Lacková Marie
 • Pluskal Hynek
 • Pojerová Tereza
 • Pradličková Hana
 • Sazhina Mariia

2. skupina

 • Vlasova Daria
 • Štolpová Barbora
 • Zlochová Viktorie
 • Horváth Peter
 • Quinn Finbar
 • Skubeňová Dominika
 • Slodičák Gregor
 • Vinc Matej
 • Antoň Jakub
 • Jindřichová Eliška
 • Nalyvaiko Yurii
 • Štolba Štěpán
 • Zdražilová Natálie
 • Petrová Michaela

3. Výuka

Výuka bude probíhat ve dvou termínech – pondělí/čtvrtek

(přednost má vždy uvedená skupina, po ní bude možné konzultovat i ostatním studentkám a studentům)
Pondělí – Skupina 1
Čtvrtek – Skupina 2

Podklady najdete na ateliérové cloudovém úložišti DISK GOOGLE. Odkaz byl odeslán na TEAMS ateliéru. Zde najdete aktuální podklady, můžete zde umisťovat sdílené soubory mezi sebou.

Přednostně bude výuka probíhat prezenčně. Občas bude předem oznámena výuka distanční - na TEAMS ve skupinách (nicméně by měli poslouchat všichni).

Harmonogram výuky (pondělí/čtvrtek):
výuka začíná v 14:15 hod, končí v 17:30

Pokud je vypsána na ten den přednáška, konzultace se konají po ní.

Prezentace
Prezentace jsou povinné!!! Pokud se z nějakého důvodu nemůžete účastnit prezentace, je nutné se omluvit před začátkem prezentace a do stejného termínu odevzdat prezentaci.

Na prezentaci má každý max. 3 min.

Přednášky
budou osobně v ateliéru popř. na TEAMS – povinná účast!!!

Odevzdávky prezentací
Odevzdávka prezentací bude nejpozději do začátku prezentace v daný den (v 14:15 hodin) na ateliérový cloud DISK GOOGLE.
Pozdější odevzdávka bude penalizována – TERMÍN JE SVATÝ. Pokud bude někdo nemocný apod., musí se předem omluvit.
Finální odevzdávka – dle situace s covidem-19 bude upřesněno později dle nařízení FA.

4. Hodnocení

Hodnocena bude:
Každá prezentace (nepřítomnost znamená hodnocení F), 2 x F = konec výuky v ateliéru
Kvalita architektury
Povinné prezentace
Aktivní účast na hodinách a prezentacích
Dodržování termínů

Finální hodnocení semestru
Celková známka je průměr z těchto známek + případný bonus (žulík) za mimořádný počin nebo případný (Černý Petr) za architektonický zločin

5. Harmonogram ateliéru

Etapy výuky:

Etapa A – zadání
20.09.2021 - již je za námi
Etapa B - urbanismus
 • 1. Přednáška – čtvrtek 23.09.2021 v 14:15 Analýza/problémová mapa/pyramida – Ing. arch. Matěj Barla

Prezentace I – Analýza pozemku - problémová mapa, pyramida priorit, SWOT analýza, analýza místa a analýza pozemku

1. skupina - pondělí 27.09.2021 v 14:15h

2. skupina - čtvrtek 30.09. 2021 v 14:15h

POVINNÝ ROZSAH:

1) problémová mapa

2) analýza místa a analýza pozemku

3) pyramida priorit

4) SWOT analýza

 • 2. Přednáška - čtvrtek 30.09.2021 14:15 Urbanismus - doc. Ing. arch. Radek Lampa

Prezentace II - Urbanismus – návrh

1. skupina - pondělí 04.10.2021 v 14:15h

2. skupina - čtvrtek 07.10. 2021 v 14:15h


Etapa C – architektura
Cyklus přednášek Otvírání obzorů:

 • 3. Přednáška - čtvrtek 07.10.2021 v 16:30 Koncept – Ing. arch. M. Barla
 • 4. Přednáška – ZMĚNA TERMÍNU čtvrtek 14.10.2021 v 14:30 Jak začít navrhovat – hmotová studie - Ing. arch. J. Mackovič
 • 5. Přednáška - BUDE UPŘESNĚN TERMÍN čtvrtek 14.10.2021 v 15:00 Domy - Ing. arch. J. Mackovič - BUDE UPŘESNĚN TERMÍN

Prezentace III – Rozpracovanost projektu

1. skupina - pondělí 18.10.2021 v 14:15h

2. skupina - čtvrtek 21.10. 2021 v 14:15h

POVINNÝ ROZSAH:

1) Situace se zakresleným urbanistickým řešením (schematicky umístění staveb, vstupy, zeleň, zpevněné plochy, komunikace, náměstí, parkování apod.).

2) Představení konceptu stavby.

3) Schematické půdorysy všech podlaží (mohou být jen barevné plochy s rozmístěním v půdorysu a velikostmi v m2) Půdorys 1.NP bude s parterem...okolím (pozice hlavního vstupu, vjezd do garáží apod.).

4) 3D model (počítačové 3D řešení s vazbami na okolí) - bude zde řešený objekt, okolní budovy, komunikace apod., zkrátka všechny okolní stavby či vlivy na stavbu

5) Schematické řezy - 1 až 2 (podélný a příčný). 

6) Minimálně 3 skici objektu a atmosféry, kterou tam cítíte...od ruky perspektiva z úrovně chodce. 


Cyklus přednášek Typologie domů:

 • 6. Přednáška - čtvrtek 21.10..2021 v 15:00 Polyfunkční dům dnes - doc. Ing. arch. Radek Lampa
 • 7. Přednáška - čtvrtek 25.10.2021 v 15:00 Vizuální metafory - doc. Ing. arch. Radek Lampa


Prezentace IV - Rozpracovanost projektu

1. skupina - pondělí 01.11.2021 v 14:15h

2. skupina - čtvrtek 04.11. 2021 v 14:15h


Před Doubicí odpadá výuka - Čtvrtek 18.11.2021

Doubice – výjezd ateliéru do Lužických hor 19.-21.2021

Prezentace V - pátek 19.11.2021 v 19h - rozpracovanost projektu

1. skupina + 2. skupina

Po Doubici odpadá výuka - Pondělí 22.11.2021


Prezentace VI - Rozpracovanost projektu

1. skupina - pondělí 06.12.2021 v 14:15h

2. skupina - čtvrtek 09.12. 2021 v 14:15h


Etapa D - odevzdání

 • 8. Přednáška - pondělí 13.12.2021 14:15 Jak bude vypadat odevzdávka studenta a ateliéru - doc. Ing. arch. Radek Lampa


Ateliérový týden FA NONSTOP – 03.01. - 09.01.2022
Finální odevzdávka.- pondělí 10.01.2022 NEJPOZDĚJI do 12:00 hod!!!!

RL+MB+JM

čtvrtek 18. února 2021

MANUÁL STUDENTA

 

1. Situace zadání na webu ateliéru

2. Seznam skupin

​​​​​​​Skupina 1 – A) Lanovka, C) Zastávka

Skupina 2 – B) Parkovací dům

3. Výuka 

Výuka bude probíhat ve dvou termínech – pondělí/čtvrtek
Pondělí - distanční výuka na TEAMS- Skupina 1 – A) Lanovka, C) Zastávka
Čtvrtek - distanční výuka na TEAMS - Skupina 2 – B) Parkovací dům

Podklady najdete na ateliérové cloudovém úložišti DISK GOOGLE. Odkaz byl odeslán každému na email. Zde najdete aktuální podklady, můžete zde umisťovat sdílené soubory mezi sebou.

Distanční výuka bude probíhat na TEAMS ve skupinách (nicméně by měli poslouchat všichni).

Harmonogram výuky (pondělí/čtvrtek):
výuka začíná v 16:00 hod, končí v 19:15

Buďte připojeni na TEAMS včas, jinak máte smůlu!!!
Členové skupiny jsou přítomni ať se poučí z jiných konzultací.

Pokud je vypsána na ten den přednáška, konzultace se konají po ní.

Kontaktní výuka do odvolání zrušena. 

Prezentace
budou jenom na TEAMS - všichni členové skupiny povinná účast !!!
Na prezentaci má každý max 3 min.

Přednášky
budou na TEAMS - povinná účast!!!

Odevzdávky prezentací
Odevzdávka prezentací bude nejpozději do začátku prezentace v daný den (16h) na ateliérový cloud DISK GOOGLE. 
Pozdější odevzdávka bude penalizována – TERMÍN JE SVATÝ. Pokud bude někdo nemocný apod., musí se předem omluvit.
Finální odevzdávka - dle situace s Covidem bude upřesněno později dle nařízení FA.

4. Hodnocení

Hodnocena bude:
Každá prezentace (nepřítomnost E), 2 x E = konec výuky v ateliéru
Kvalita architektury
Povinné prezentace
Aktivní účast na hodinách a prezentacích
Dodržování termínů

Finální hodnocení semestru
Celková známka je průměr z těchto známek + případný bonus (žulík) za mimořádný počin nebo případný (Černý Petr) za architektonický zločin

5. Harmonogram ateliéru

Etapy výuky:

   Etapa A – zadání

15.2.2021 - již je za námi
 

   Etapa B - urbanismus
    • 1. Přednáška – čtvrtek 18.2.2021 v 16:00 Analýza/problémová mapa/pyramida – doc. Ing. arch. R. Lampa
Prezentace I – čtvrtek 25.2.2021 v 16h – urbanismus – problémová mapa, pyramida priorit, SWOT analýza, analýza místa a analýza pozemku
 

   Etapa C – architektura

Cyklus přednášek Otvírání obzorů:
    • 2. Přednáška - pondělí 1.3.2021 v 16:00 Koncept – Ing. arch. M. Barla
    • 3. Přednáška – pondělí 1.3.2021 v 16:30 Jak začít navrhovat – hmotová studie - Ing. arch. J. Mackovič
    • 4. Přednáška - pondělí 1.3.2021 v 17:00 Domy, lanovky - Ing. arch. J. Mackovič
Cyklus přednášek Typologie domů:
    • 5. Přednáška - čtvrtek 4.3.2021 v 16:00 Polyfunkční dům dnes - doc. Ing. arch. Radek Lampa
    • 6. Přednáška - čtvrtek 4.3.2021 v 16:00 Parkovací dům - Ing. arch. J. Mackovič
    • 7. Přednáška - čtvrtek 11.3.2021 v 16:00 Vizuální metafory - doc. Ing. arch. Radek Lampa
Prezentace II - čtvrtek 18.3.2021
 v 16h - rozpracovanost projektu
Prezentace III - čtvrtek 15.4.2021
 v 16h - rozpracovanost projektu
 

   Etapa D - odevzdání

    • 8. Přednáška - čtvrtek 29.4.2021 v 16:00 Jak bude vypadat odevzdávka studenta a ateliéru - doc. Ing. arch. Radek Lampa
Prezentace IV – pondělí 10.5.2021
 v 16h - Draft
Ateliérový týden FA NONSTOP – 17.5. - 24.5.2021
Finální odevzdávka.- pondělí 24.5.2021 NEJPOZDĚJI do 12:00 hod!!!!

RL+MB+JM

pátek 5. února 2021

NOVÉ ZADÁNÍ - DOPRAVA+

Nové zadání najdete na webu ateliéru LAMPA:

A) Lanovka Podolí - Kavčí hory

Úkolem bude návrh obou budov lanovky se zázemím a dalšími plochami dle analýzy, kterou každý zpracuje (např. restaurace, obchodní plochy apod.).

B) Parkovací dům Plzeňská

Polyfunkční parkovací dům s čerpací stanicí a další funkcí (např. krátkodobé bydlení, drontaxi, sport, dobíjecí stanice, obchodními plochami, administrativou a veřejné záchodky).

C) Zastávka

Úkolem bude návrh autobusové zastávky se zázemím a dalšími plochami nad stanicí metra Budějovická.

Předpokládáme dořešení parteru v okolí zastávky (obsahuje: WC, stánek nebo bistro, sezení, reklamní plocha, sdílená kola, nabíjecí stanice pro elektrokola apod.).

Odkaz na Ateliér LAMPA

odkaz na zadání

MB

LS 2021 - DOPRAVA+

pátek 11. prosince 2020

PREZENTACE IV - 14.12.2020 - 16h TEAMS

Jde o povinnou prezentaci rozpracovanosti projektu, která se bude opět konat na TEAMS se stejnými pravidly.

Za odevzdávku se považuje nahrání prezentace na drive ateliéru, nejpozději do 16h (14.12.2020), tedy do začátku prezentace.

V 16h si stáhneme obsah DRIVU. Pozdější odevzdávka bude hodnocena sníženou známkou.


Odevzdávku nahrajete do složky s vaším jménem 
DRIVE_ZS 2020-21\006_ODEVZDÁVKA DIGI\složka s vaším jménem


Tento obsah musí splnit každý.


- Situace se zakresleným urbanistickým řešením (vazby na okolí, zvýrazněný řešený objekt, okolní objekty a tak dále)

- výkres s představením konceptu návrhu stavby

- půdorysy všech podlaží. Pokud se nějaké podlaží opakuje (typické podlaží) může být jen jedno - např. jeden půdorys pro 2.NP až 6.NP 

Půdorys s napojením na terén bude s nakresleným parterem...okolím (pozice hlavního vstupu, vjezd do garáží apod.)

- řez stavbou - min. 1 (podélný nebo příčný)

- axonometrie vysvětlující hmotové řešení (od ruky či 3D)

- 3 skicky objektu a atmosféry, kterou tam cítíte...od ruky perspektiva z úrovně očí člověka

- 3D model (počítačové 3D řešení s vazbami na okolí) - bude zde řešený objekt, okolní budovy, komunikace apod., zkrátka všechny okolní stavby či vlivy na stavbu.


MB