středa 10. května 2017

PREZENTACE 5 - ROZPRACOVANOST + MODEL

Na příští prezentaci 18.5.2017 budete mít krom prezentace i pracovní verzi plachty abychom ji viděli. Nepředstavujeme si, že budete ukazovat dokola ty samé obrázky, někteří to stále dělají... zde je vidět, že se nikam dál nedostali. 
Prezentace bude opět digitálně na LCD v ateliéru. Pořád stejná pravidla, včetně nemoci a odevzdávek. Platí odevzdávka před zahájením prezentace.

Povinný obsah prezentace:
- motto projektu (název)
- Situace se zakresleným urbanistickým řešením - napojení na okolí
- půdorysná schémata s funkcemi
- schematický řez s barvným ztvárněním funkcí
- půdorysy všech podlaží
- 1x řez (podélný nebo příčný)
- všechny pohledy
- axonometrie vysvětlující hmotové řešení
- 2 skicky objektu a atmosféry, kterou tam cítíte...od ruky, pohled z úrovně chodce
- model musí být i fyzický model z papíru apod...

Bez modelu, popř. s rozpadlým modelem z minula není odevzdávka kompletní!!!

Musím upozornit, že pár studentů a studentek dochází opravdu málo. Někteří chodí, ale nekonzultují nebo skoro nic nemají, uvažujeme nad ukončením spolupráce. Pozitivní na to je, že budeme mít více času na studenty se zájmem o domky. Měli byste zabrat...

RL, MB

Žádné komentáře:

Okomentovat