pondělí 3. října 2016

HARMONOGRAM 2016 - doplnění Doubice

03.10.2016 - uzavření přesného programu projektu každého studenta – témata, parcelace
06.10.2016 - 1. povinná prezentace rešerše - promítání v ateliéru (3 min prezentace na každého)
10.10.2016 - ve 14:15 - společná návštěva řešeného území, sraz je před vrátnicí pro pěší (cca uprostřed)
13.10.2016 - 2. povinná prezentace analýzy místa - promítání v ateliéru (3 min prezentace na každého)
11.-13.11.2016 - společná práce mimo ateliér v Doubici + 3. povinná prezentace - rozpracovanost + pracovní model
12.12.2016 - 4. povinná prezentace - rozpracovanost + pracovní model
02.01.2017 - 5. povinná prezentace rozpracovanosti před odevzdáním + pracovní model
09.01.2017 - nejzazší termín schválení grafiky plachty a designu modelu
13.01.2017 - nejpozději do 12:00 - odevzdání Bakalářských a Diplomových prací
16.01.2017 - nejpozději do 12:00 - odevzdání ateliérových prací (za odevzdávku se považuje včas nalepený panel v ateliéru a instalovaný model) – pozdější odevzdání nebude akceptováno !!!!!!

Žádné komentáře:

Okomentovat