pondělí 22. února 2016

ZADÁNÍ ANALÝZY

Prezentace bude probíhat promítáním na LCD před ateliérem (3 min). Jde o prezentci v PDF s ústním doprovodem, kde jsou fotografie, schémata apod.
Vedoucí ateliéru bude hodnotit kvalitu, rozsah , způsob prezentace a zpracování. Odevzdání musí být nejpozději v den prezentace. Neúčast bez omluvy je považována za nesplnění úkolu.

Širší vztahy
Situace území
Doprava
Zeleň
Objemová analýza (výškové poměry, podlažnost, okolní objemy, průhledy, dominanty, vodní plochy, výrazná zeleň, apod...)
Problémová mapa
Územní plán – v místě stavby (možnosti výstavby, povolené funkce, propočet m2 budoucí stavby, zastavěná plocha)
Analýza programu stavby (předpoklady o budoucích objemech, plochách, funkcích apod)
SWOT analýza
poznámka: Vše může být řešeno skicami od ruky, schématy představující myšlenky a postřehy

Žádné komentáře:

Okomentovat