čtvrtek 21. května 2015

Odevzdání diplomantky

odevzdání DP 29.5.2015_9:00-12:00_m.č.152 3/ odevzdání / 29. 5. 2015 od 9:00 do 12.00 v místnosti 152 Včasné odevzdání projektu bude potvrzeno studijním oddělením za následujících pravidel: *2x kniha / portfólio doporučeného formátu A3_Jedno orazítkované portfólio si student zase vezme zpět. Za včasné předání tohoto portfólia oponentovi je zodpovědný diplomant. *výkresy_Výkresy budou odevzdány v označeném pevném tubusu nebo krabici. Štítek (jméno diplomanta / název práce / jméno vedoucího DP) na tubusu nebo krabici bude orazítkován. *2xCD_Štítek se jménem diplomanta / názvem / vedoucím DP bude orazítkován. *model (pokud je součástí zadání)_bude opatřen štítkem (jméno diplomanta / název práce / jméno vedoucího DP), aby bylo možné model orazítkovat. Důrazně doporučujeme model před odevzdáním vyfotit pro oponenta a vedoucího DP. Modely budou centrálně uskladněny a od 29.5.2015 do 15.6.2015 budou přístupné pro účely posudků po domluvě na studijním oddělení / případně koordinátorkou mgr studia. Do protokolu o odevzdání budou zaznamenány odevzdávané části DP a student potvrdí správnost zapsaných údajů podpisem. převzetí práce vedoucím DP 29.5.2015_1.6.2015_10:00-12:00_m.č.152 1xPortfólio, 1xCD a výkresy bude možné vyzvednout ve výše uvedených hodinách. Nejpozději v pondělí 1. 6. 2015 vedoucí DP rozhodne o udělení/neudělení zápočtu. Tuto zprávu předá na studijní oddělení. Udělení zápočtu umožňuje studentovi absolvovat obhajobu DP. Pokud student nezíská zápočet, znovu se přihlásí na DP v následujícím semestru. Pokud diplomant získá zápočet má právo obhajovat DP. Modely zůstanou uskladněné v m.č.152 a budou v těchto místnostech k dispozici pro posudky. Věnujte prosím pozornost následným krokům popsaným v dokumentu 00_DP_prubeh_20150216. 5/ zveřejnění diplomových prací 6/ posudky vyzvednutí modelů a výkresů / příprava místností pro obhajobu 15.6.2015_16:00-17:00 Diplomanti si vyzvednou modely z m.č. 152. Poté se diplomanté setkají s tajemníky jednotlivých komisí. Kompletní seznam komisí včetně tajemníků a určených místností bude k dispozici na studijním oddělení s dostatečným předstihem. 7/ obhajoba 8/ výstava 9/ promoce absolventů

Žádné komentáře:

Okomentovat