čtvrtek 10. dubna 2014

PREZENTACE ROZPRACOVANOSTI

Prezentace je přesunuta na čtvrtek 24.4.2014. Účast je povinná!!! 
Odevzdávka bude v digitální podobně, opět s promítáním na LCD. 

Povinný obsah u domkářů: 

- SITUACE
- SCHÉMATA DOSTATEČNĚ POPISUJÍCÍ KONCEPT (ruční skici)
- DOPRAVNÍ SCHÉMA + DOPRAVA V KLIDU 
- VŠECHNY PŮDORYSY 
- PŘÍČNÝ A PODÉLNÝ ŘEZ
- VŠECHNY FASÁDY
- PERSPEKTIVY (min. 2 ruční skici nebo rendery)

Povinný obsah urbanistů:

ŠIRŠÍ ÚZEMNÍ VZTAHY
- HISTORICKÝ VÝVOJ (FÁZE)
- SITUACE - STÁVAJÍCÍ STAV
- DOPRAVA - STÁVAJÍCÍ STAV
- ZELEŇ - STÁVAJÍCÍ STAV
- STÁVAJÍCÍ PROSTOROVÉ VAZBY (HMOTY)

NÁVRH
- SITUACE - NÁVRH
- DOPRAVA - NÁVRH
- ZELEŇ - NÁVRH
- HMOTY – NÁVRH

PERSPEKTIVY (min. 2 ruční skici nebo rendery)

Žádné komentáře:

Okomentovat