pátek 7. března 2014

Obsah Analýzy

■Širší vztahy ■Situace území ■Doprava ■Zeleň ■Objemová analýza ■Problémová mapa ■Územní plán – v místě stavby ■Analýza programu stavby poznámka: vše může být řešeno skicami od ruky, schématy představující myšlenky a postřehy

Žádné komentáře:

Okomentovat