pátek 29. října 2021

Prezentace IV - Rozpracovanost projektu

1. skupina - pondělí 01.11.2021 v 14:15h
2. skupina - čtvrtek 04.11. 2021 v 14:15h

POVINNÝ ROZSAH:

1) Situace se zakresleným urbanistickým řešením (schematicky umístění staveb, vstupy, zeleň, zpevněné plochy, komunikace, náměstí, parkování apod.).

2) Představení konceptu stavby (schémata, kresby či jinou formou).

3) Půdorysy všech podlaží (barevně zvýrazněné rozmístěním funkcí v půdorysu a velikostmi v m2) Půdorys 1.NP bude s parterem...okolím (pozice hlavního vstupu, vjezd do garáží apod.).

4) 3D model (počítačové 3D řešení s vazbami na okolí) - bude zde řešený objekt, okolní budovy, komunikace apod., zkrátka všechny okolní stavby či vlivy na stavbu

5) Řezy - 1 až 2 (podélný a příčný). Příčný řez pozemkem bude od ulice až op vodní hladinu (+výškové kóty)

6) Minimálně 3 skici objektu a atmosféry, kterou tam cítíte...od ruky perspektiva z úrovně chodce.

RL + MB + JM

Žádné komentáře:

Okomentovat