pátek 11. prosince 2020

PREZENTACE IV - 14.12.2020 - 16h TEAMS

Jde o povinnou prezentaci rozpracovanosti projektu, která se bude opět konat na TEAMS se stejnými pravidly.

Za odevzdávku se považuje nahrání prezentace na drive ateliéru, nejpozději do 16h (14.12.2020), tedy do začátku prezentace.

V 16h si stáhneme obsah DRIVU. Pozdější odevzdávka bude hodnocena sníženou známkou.


Odevzdávku nahrajete do složky s vaším jménem 
DRIVE_ZS 2020-21\006_ODEVZDÁVKA DIGI\složka s vaším jménem


Tento obsah musí splnit každý.


- Situace se zakresleným urbanistickým řešením (vazby na okolí, zvýrazněný řešený objekt, okolní objekty a tak dále)

- výkres s představením konceptu návrhu stavby

- půdorysy všech podlaží. Pokud se nějaké podlaží opakuje (typické podlaží) může být jen jedno - např. jeden půdorys pro 2.NP až 6.NP 

Půdorys s napojením na terén bude s nakresleným parterem...okolím (pozice hlavního vstupu, vjezd do garáží apod.)

- řez stavbou - min. 1 (podélný nebo příčný)

- axonometrie vysvětlující hmotové řešení (od ruky či 3D)

- 3 skicky objektu a atmosféry, kterou tam cítíte...od ruky perspektiva z úrovně očí člověka

- 3D model (počítačové 3D řešení s vazbami na okolí) - bude zde řešený objekt, okolní budovy, komunikace apod., zkrátka všechny okolní stavby či vlivy na stavbu.


MB

Žádné komentáře:

Okomentovat