pondělí 19. října 2020

PREZENTACE II - 26.10.2020 - 16H TEAMS

Za odevzdávku se považuje nahrání prezentace na drive ateliéru, nejpozději do 16h (26.10.2020), tedy do začátku prezentace.

V 16h si stáhneme obsah drivu. Pozdější odevzdávka bude hodnocena sníženou známkou. Odevzdávku nahrajete do složky s vaším jménem DRIVE_ZS 2020-21\006_ODEVZDÁVKA DIGI\složka s vaším jménem

Povinný rozsah

1) Vizuální metafory (nutno vložit vlastní obrázky a popisy dle přednášky ze dne 19.10.2020 - podklad v příloze). 

2) Představení konceptu stavby. 

3) 3D model (počítačové 3D řešení s vazbami na okolí) - bude zde řešený objekt, okolní budovy, komunikace apod., zkrátka všechny okolní stavby či vlivy na stavbu. 

4) Situace se zakresleným urbanistickým řešením (schematicky umístění staveb, vstupy, zeleň, zpevněné plochy, komunikace, náměstí, parkování apod.). 

5) Schematické půdorysy všech podlaží (mohou být jen barevné plochy s rozmístěním v půdorysu a velikostmi v m2) Půdorys 1.NP bude s parterem...okolím (pozice hlavního vstupu, vjezd do garáží apod.). 

6) Schematické řezy - 1 až 2 (podélný a příčný). 

7) Axonometrie vysvětlující hmotové řešení (hmoty od ruky či 3D, ve správných poměrech). 

​​​​​​​8) Minimálně 3 skicky objektu a atmosféry, kterou tam cítíte...od ruky perspektiva z úrovně chodce. 

Připomínám, že prezentace je povinná..

MB

Žádné komentáře:

Okomentovat