úterý 21. dubna 2020

POZOR - 23.4.2020 - PREZENTACE IV - ROZPRACOVANOST PROJEKTU


PREZENTACI ROZPRACOVANOSTI 23.4.2020 v 17h.
Prezentace bude přes MICROSOFT TEAMS.

Skoro všichni už níže uvedený obsah máte, tak to jen dejte dohromady. 
Stačí od ruky, fixou nebo v PC.
Začátek bude opět v 17h. Prosím snažte se dodržet 3 min na prezentaci. 
Dejte si stopky a spočítejte si kolik vteřin máte na jeden obrázek. 
Stačí když nebudete popisovat to co vidíme, ale řeknete podstatné věci.
přikládám povinný obsah dokumentace na prezentaci.
 
DOMY
- Situace se zakresleným urbanistickým řešením
- půdorysy všech podlaží 
Půdorys 1.NP bude s parterem...okolím (pozice hlavního vstupu, 
vjezd do garáží apod.)
- řezy - 1 až 2  (podélný a příčný)
- všechny pohledy s okolím
- axonometrie vysvětlující hmotové řešení (od ruky či 3D)
- 2-3 skicky objektu a atmosféry, kterou tam cítíte...od ruky 
z úrovně chodce
- 3D model (počítačové 3D řešení s vazbami na okolí) - bude zde řešený 
objekt, okolní budovy, komunikace apod., zkrátka všechny okolní stavby 
či vlivy na stavbu.

URBANISTI - ATU
- Situace se zakresleným urbanistickým řešením
- schematické půdorysy funkcí, zeleně, dopravy (mohou být plochy 
s rozmístěním a velikostmi) 
- řezy zástavbou, ulicemi, zlomy terénu apod. - 1 až 2  (výšky budov, tvar terénu)
- axonometrie vysvětlující hmotové řešení (od ruky či 3D)
- 2-3 skicky objektu a atmosféry, kterou tam cítíte...od ruky 
z úrovně chodce
- 3D model (počítačové 3D řešení s vazbami na okolí) - bude zde řešený 
objekt, okolní budovy, komunikace apod., zkrátka všechny okolní 
stavby či vlivy na stavbu.

LÁVKAŘI
- Situace se zakresleným urbanistickým řešením
- půdorys s parterem...okolím
- řezy - 1 až 2  (podélný a příčný)
- pohledy s okolím
- axonometrie vysvětlující hmotové řešení (od ruky či 3D)
- 2-3 skicky objektu a atmosféry, kterou tam cítíte...od ruky 
z úrovně chodce
- 3D model (počítačové 3D řešení s vazbami na okolí) - bude zde 
řešený objekt, okolní budovy, komunikace apod., zkrátka všechny 
okolní stavby či vlivy na stavbu.

RL+MB+JM

Žádné komentáře:

Okomentovat