čtvrtek 23. února 2017

ZAHÁJENÍ + PREZENTACE I+II

1) Každý student si založí svůj blog, který bude sdílen na ateliérovém blogu. Každý si bude sám doplňovat aktuální příspěvky a stav projektu...upozorňuji že je to součástí výuky a aktualizace bude vyžadována.

2) Všichni studenti se budou povinně podílet na tvorbě společného modelu, který bude instalován v ateliéru a do kterého budete nosit pracovní modely abychom mohli sledovat vývoj celého území. 
Práce architekta vyžaduje organizační schopnosti a nutnost spolupráce v teamech. Na prvním ateliéru bude vybrán jeden koordinátor prací na společném modelu. Zároveň budou vybráni 2 tzv sektoráři, kteří budou hlídat své části. 

3) Prezentace obecně:
Všechny prezentace jsou povinné a v případě, že nebude jakákoliv absolvována, je to možným důvodem ukončení spolupráce v ateliéru.
Odevzdání musí být nejpozději v den prezentace do 14:15 osobně nebo na email barlamat1@gmail.com. Neúčast bez omluvy nejpozději do začátku prezentace (14:15) je považována za nesplnění úkolu a budeme uvažovat o ukončení spolupráce v ateliéru. Pokud se přeci jen stane, že někdo onemocní, je stejně nutné odevzdat prezentaci v den prezentace na email barlamat1@gmail.com


4) Prezentace I - REŠERŠE
Jako první prezentace na které se ukážete je rešerše stavby.
Prezentace bude probíhat promítáním na LCD před ateliérem (3 min). Podklad v PDF bude nahrán na jeden počítač ze kterého budou promítány všechny prezentace. Musíte se spolu domluvit kdo dá počítač k dispozici.
Jde o prezentaci v PDF s ústním doprovodem, kde jsou fotografie, schémata, hesla apod. Budete muset představit volbu stavby, architektonický koncept a pak obhájit.
Budeme
 hodnotit volbu stavby, způsob prezentace a zpracování.

Důležité je, aby jste si vybrali vhodnou stavbu, která řeší podobné problémy jako ta vaše, je v podobné zástavbě, řeší podobné urbanistické vazby, např. Pokud řešíte proluku nebudete prezentovat stavbu na zelené louce.  

5) Prezentace II - ANALÝZA
Prezentace bude probíhat promítáním na LCD před ateliérem (3 min). Jde o prezentaci v PDF s ústním doprovodem, kde jsou fotografie, schémata apod.
Budeme hodnotit kvalitu, rozsah , způsob prezentace a zpracování.
Obsahem bude:
Širší vztahy
Situace území
Doprava
Zeleň
Objemová analýza (výškové poměry, podlažnost, okolní objemy, průhledy, dominanty, vodní plochy, výrazná zeleň, apod…) - zde to bude hodnocení okolí a bloku jako takového
Problémová mapa (hluk, dostupnost, oslunění apod.)
Územní plán – v místě stavby (možnosti výstavby, povolené funkce, propočet m2 budoucí stavby, zastavěná plocha) zde počítáme s funkční plochou SMÍŠENÁ
Analýza programu stavby (předpoklady o budoucích objemech, plochách, funkcích, bublinové schema apod)
SWOT analýza

poznámka: Vše může být řešeno skicami od ruky, schématy představující myšlenky a postřehy.


MB


Žádné komentáře:

Okomentovat