neděle 2. října 2016

ÚVODNÍ ATELIÉR

v pondělí 3.10.2016 bude úvodní ateliér. Je nutná 100% účast...
1) Bude nutné aby měl každý student uzavřené zadání s podepsanou přihláškou.
2) Každý dostane přidělený pozemek dle zadání stavby, funkce apod. 
3) Bude představen harmonogram prací v ateliéru
4) Studenti budou seznámeni s prací v ateliéru
5) Budou předány digitální podklady pro práci
6) Každý student si založí svůj blog, který bude nasdílen na ateliérovém blogu. Každý si bude sám doplňovat aktuální příspěvky a stav projektu...upozorňuji že je to součástí výuky a aktualizace bude vyžadována.
7) Všechny prezentace jsou povinné a v případě že nebude jakákoliv absolvována, je to možným důvodem ukončení spolupráce v ateliéru.
8) Všichni studenti (mimo urbanistů) se budou povinně podílet na tvorbě společného modelu, který bude instalován v ateliéru a do kterého budete nosit pracovní modely abychom mohli sledovat vývoj celého území. 
Práce architekta vyžaduje organizační schopnosti a nutnost spolpráce v teamech. Na prvním ateliéru bude vybrán jeden koordinátor prací na společném modelu. Zároveň budou vybráni 4 tzv sektoráři, kteří budou hlídat své části. 
9) Jako první prezentace na které se ukážete je rešerše stavby. Důležité je aby jste si vybrali vhodnou stavbu, která řeší podobné problémy jako ta vaše. Budete muset představit volbu a zároveň ji obhájit před nastoupenou jednotkou (tedy před ostatními studenty). 
Prezentace bude probíhat na LCD v ateliéru. Podklad v PDF bude nahrán na jeden počítač ze kterého budou promítány všechny prezentace. Musíte se spolu domluvit kdo dá počítač k dispozici.
Pokud se přeci jen stane že někdo onemocní, je stejně nutné odevzdat prezentaci v den prezentace. 

Zadání REŠERŠE
Student si zvolí své téma – nesmí být 2x.
Prezentace bude probíhat promítáním na LCD před ateliérem (3 min). Jde o prezentaci v PDF s ústním doprovodem, kde jsou fotografie, schémata, hesla apod.
Vedoucí ateliéru bude hodnotit volbu stavby, způsob prezentace a zpracování. Odevzdání musí být nejpozději v den prezentace. Neúčast bez omluvy nejpozději do začátku prezentace (14:15) je považována za nesplnění úkolu. 

Prezentace
představí stavbu, která je v obdobném místě a má obdobné vazby na okolí...
představí architektonický koncept stavby
zdůvodní volbu příkladu stavby


MB

Žádné komentáře:

Okomentovat