pondělí 18. dubna 2016

21.04.2016 - 4. povinná prezentace - rozpracovanost + pracovní model

Již jsme to mnohokráte opakovali ve škole, ale pro jistotu...
Prezentace opět digitálně, 3 minuty.

Objekty:

Na prezentaci rozpracovanosti bude mít každý student:
- situaci  
- všechny půdorysy, řešení garáží
- půd. funkční schema rozmístěním funkcí v objektu

- 2x řezy
- všechny pohledy na fasády s návazností na okolní objekty
- schema základní úvahy o konceptu 

- 2x skica hmotového řešení
- 2x skica objektu s okolím, atmosférou, návazností na okolní objekty...
- pracovní model (hmoty včetně okolí) 


Urbanismus:
Na prezentaci rozpracovanosti bude mít každý student:


ŠIRŠÍ ÚZEMNÍ VZTAHY
- PROBLÉMOVÁ MAPA
- SCHÉMATA DOSTATEČNĚ POPISUJÍCÍ KONCEPT (ruční skici)
- NÁVRH - FUNKCE
NÁVRH - DOPRAVA
NÁVRH - ZELEŇ
NÁVRH - HODNOTY (CENNÉ OBJEKTY, PAMÁTKY APOD.)
NÁVRH - PROSTOROVÉ VAZBY (HMOTY)

NÁVRH - (NÁMĚSTÍ APOD.)
- PROBLÉMOVÁ MAPA
- SCHÉMATA DOSTATEČNĚ POPISUJÍCÍ KONCEPT (ruční skici)
- NÁVRH - FUNKCE
NÁVRH - DOPRAVA
NÁVRH - ZELEŇ
NÁVRH - HODNOTY (CENNÉ OBJEKTY, PAMÁTKY APOD.)
NÁVRH - PROSTOROVÉ VAZBY (HMOTY)
- PERSPEKTIVY (min. 4 ruční skici nebo rendery)

RL+MB

Žádné komentáře:

Okomentovat