pondělí 22. února 2016

ZADÁNÍ REŠERŠE - pouze domkáři (urbanisti mají jen analýzu)

Student si zvolí své téma – nesmí být 2x
Prezentace bude probíhat promítáním na LCD před ateliérem (3 min). Jde o prezentci v PDF s ústním doprovodem, kde jsou fotografie, schémata, hesla apod.
Vedoucí ateliéru bude hodnotit volbu stavby, způsob prezentace a zpracování. Odevzdání musí být nejpozději v den prezentace. Neúčast bez omluvy je považována za nesplnění úkolu.

Prezentace
představí stavbu, která je v obdobném místě a má obdobné vazby na okolí...
představí architektonický koncept stavby
zdůvodní volbu příkladu stavby

Žádné komentáře:

Okomentovat