čtvrtek 21. května 2015

Odevzdání bakaláři

Č
eské vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury
odevzdání BP 29.5.2015_9:00-12:00_m.
č.112/113
3/ odevzdání / 29. 5. 2015 od 9:00 do 12.00 v místnosti 112/113
V
časné odevzdání projektu bude potvrzeno studijním oddělením. Do protokolu o odevzdání budou zaznamenány
odevzdávané
části BP a student potvrdí správnost zapsaných údajů podpisem.
AU
*1x dokumentace BP
dle zadání
*1x portfólio A3
*
2xCD_Štítek se jménem studenta / názvem / vedoucím BP bude orazítkován.
DES
*2x portfólio A3 na ší
řku
*2x plakát B1 na výšku
*
2xCD_Štítek se jménem studenta / názvem / vedoucím BP bude orazítkován. obsah CD: plakáty v tiskové a náhledové
kvalit
ě, foto nebo vizualizace v tiskové a náhledové kvalitě, portfolio bakalářské práce
*
model nebo prototyp dle zadání bude opatřen štítkem (jméno autora / název práce / jméno vedoucího BP)
p
řevzetí práce vedoucím BP
29.5.2015_1.6.2015_10:00-12:00_m.
č.112/113
Odevzdané BP bude možné vyzvednout ve výše uvedených hodinách. Nejpozd
ěji v pondě1. 6. 2015 vedoucí BProzhodne o udělení/neudělení zápočtu a zapíše neprodleně do komponenty KOS.

Žádné komentáře:

Okomentovat