středa 1. října 2014

Kód využití území C


- Pro všechna zadání budeme používat kód využití území C

zde je odkaz na ÚP + zprávy
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_stavebni_a_uzemniho_planu/index.html

na straně 103 průvodní zprávy ÚP najdete vysvětlivky ke kódu využití území
http://servis.praha-mesto.cz/uzplan/Uzemni_plan_HMP/UP_HMP_1999/Pruvodni_zprava.pdf 

- výkresy stávající školky nemáme k dispozici


Žádné komentáře:

Okomentovat